Polityka RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) informuję, iż w :

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartłomiej Sokalski – właściciel Biura Doradztwa Podatkowego „Sokalscy”  Spółka Cywilna z siedzibą w  Łowiczu , przy ul. Anieli Chmielińskiej 20
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych  Biurze  możliwy jest pod adresem e-mail  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty upoważnione przez administratora
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/archiwizowane po zakończeniu obowiązywania Umowy w celach bezpieczeństwa i w razie konieczności odtworzenia dokumentów rozliczeniowych, księgowych itp., chyba, że Klient na piśmie zwolni BDP SOKALSCY z tego działania. Minimalny czas przechowywania danych to czas przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z którym była realizowana umowa
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania - dla celów dokumentacyjnych  żądaniu musi być wniesione pisemnie
 7. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy - niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem zawarcia umowy lub brakiem możliwości realizacji zawartej już umowy
 8. na terenie  Biura Doradztwa Podatkowego "SOKALSCY" Bartłomiej i Renata Sokalscy s.c. działa system monitoringu
 9. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 10. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
 11. zapisy z monitoringu  przechowywane będą przez okres do 30 dni
 12. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania
 13. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego