Współpraca

Co powinieneś wiedzieć, decydując się na współpracę  z doradcą  podatkowym.

  • Prowadzenie obsługi prawno-podatkowej firmy nie jest czynnością jednostronną wykonywaną tylko przez doradcę podatkowego. Doradca zrobi wszystko, aby sprawy Twojej firmy byty prowadzone fachowo, ale nie osiągnie nic, jeśli Ty nie będziesz miał czasu na współpracę. Aby zoptymalizować działalność podatkową, doradca musi na bieżąco otrzymywać informacje mające wpływ na cały proces.
  • Jeżeli nie masz czasu na regularne kontakty z kancelarią, wyznacz osobę odpowiedzialną w Twojej firmie. Przedstaw doradcy swoje sugestie i zakres, w jakim będzie mógł liczyć na pełnomocnika oraz wskaż, jakie sprawy powinny być konsultowane wyłącznie z Tobą.
  • Terminowo dostarczaj wszystkie dokumenty do kancelarii. Tylko wtedy doradca będzie mógł w odpowiednim czasie zareagować czy  skorygować niektóre rozwiązania, a przez to zaoszczędzić Twoje pieniądze. Terminy urzędów skarbowych są nieprzekraczalne, a ich niedotrzymanie wiąże się z sankcjami dla podatnika. Przynosząc dokumenty do kancelarii w ostatniej chwili utrudniasz doradcy pracę i działasz na własną szkodę.
  • Faktury i dokumenty, które dostarczasz do kancelarii muszą być prawidłowo opisane (np. kupując środek trwały powinieneś zaznaczyć, gdzie on będzie użytkowany, w jakim celu itp.) Podczas wizyty w kancelarii można skonsultować pewne decyzje,  uzyskać poradę, oszacować ryzyko określonego działania.
  • Konsultuj z doradcą ważne decyzje, inwestycje związane z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z podatkowego punktu widzenia i podpowie, jaki wariant wybrać (termin rozpoczęcia inwestycji, decyzje kredytowe, zakupy leasingowe, remont, modernizacja).

Rady dla klientów

  • Jakość obsługi, a tym samym optymalizacji podatkowej Twojej firmy, zależy od dobrej współpracy między doradcą a klientem. Doradca bez pomocy klienta będzie oczywiście rzetelnie i zgodnie z przepisami prowadził powierzone mu sprawy, ale jego rola sprowadzi się wyłącznie do obsługi księgowej.
  • Jeżeli planujesz inwestycje, poproś doradcę o radę. Doradca patrzy na Twoją firmę oczami prawnika podatkowego, ekonomisty i urzędu skarbowego.
  • Nie zostawiaj ważnych spraw na ostatnią chwilę. Daj Twojemu doradcy szansę na rzetelne wykonywanie obowiązków.
  • Wzajemne zaufanie jest podstawą udanej współpracy.
* w opracowaniu wykorzystano materiały FORUM Doradców Podatkowych za jego zgodą