Dlaczego nie warto korzystać z tzw. szarej strefy?

Ponieważ dużo ryzykujesz.

  • Takie podmioty nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i uprawnień - ich wiedza w żaden sposób nie została zweryfikowana przed rozpoczęciem działalności, ani też w trakcie jej wykonywania.
  • Nie ponoszą odpowiedzialności przed organami samorządu zawodowego (Sądem Dyscyplinarnym).
  • Nie są związani zasadami etyki zawodowej i nie ponoszą odpowiedzialności za działania nieetyczne, m.in. nie mają obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących spraw swoich klientów.


  • Ci, którzy nie będąc uprawnionymi wykonują czynności doradztwa podatkowego, podlegają grzywnie do 50.000 zł. (w tym osoby prowadzące biura rachunkowe bez wymaganych kwalifikacji zawodowych lub w zakresie swoich usług świadczące usługi o charakterze usług doradztwa podatkowego)
  • Niska cena to niska jakość. Niska cena za obsługę osoby działającej bez uprawnień wynika z faktu, że przedstawiciele szarej strefy nie ponoszą kosztów egzaminu, szkoleń, składek członkowskich czy ubezpieczenia, a wszystkie te elementy są gwarancją fachowego i profesjonalnego wykonania czynności doradztwa podatkowego i w konsekwencji - bezpieczeństwa klienta.
  • Nie udowodnisz ewentualnej szkody i nie odzyskasz pieniędzy. Osoby z szarej strefy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Cała odpowiedzialność za błędy popełnione przez osobę nie posiadającą uprawnień spoczywa na Tobie.
  • Nie wystawiają faktur za wykonywane czynności - nie ma więc dowodu na to, że skorzystano z ich usług. Ponadto podatnik nie może jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
  • Doradztwo podatkowe to nie jest zbędny luksus. Bezpieczeństwo i pewność, że obsługa podatkowo-księgowa prowadzona jest w fachowy i profesjonalny sposób ma swoją cenę. W porównaniu ze szkodami, jakie może przynieść podjęcie niewłaściwych decyzji lub skorzystanie z usług osoby nie posiadającej uprawnień - jest to cena naprawdę niewielka.

 

* w opracowaniu wykorzystano materiały FORUM Doradców Podatkowych za jego zgodą