Zakres usług

BDP Sokalscy s.c.Porady podatkowe. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego.

Sporządzanie deklaracji podatkowych. Przygotowanie deklaracji w ramach umowy lub na indywidualne zamówienie klienta.

Zastępstwo w sporach z urzędami. Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach.

Sprawy pracownicze i ZUS. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, prowadzenie akt pracowniczych i sporządzanie niezbędnych dokumentów (umów o pracę, umów cywilno-prawnych, świadectw pracy, zaświadczeń, wniosków itp.), sporządzanie i rozliczanie list płac i umów cywilno-prawnych w zakresie ZUS i PIT.

Prowadzenie księgowości. Prowadzenie dokumentacji podatkowej i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie:

  • ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • rozliczania podatku od towarów i usług
  • innych ewidencji księgowych wymaganych przepisami prawa podatkowego

Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej (rejestracja GUS, US, ZUS), sporządzanie wniosków i dokumentacji kredytowej. Analiza wyboru formy opodatkowania i sposobu opłacania zaliczek.

 

Co zyskujesz, korzystając z naszych usług

Już nie będziesz musiał:

  • stać w kolejce w urzędzie skarbowym
  • śledzić na bieżąco zmian w przepisach podatkowych
  • pilnować terminów należności podatkowych
  • martwić się o prawidłowość dokumentów składanych w urzędzie skarbowym
  • stresować się kontrolami podatkowymi i skarbowymi

Będziesz mógł skoncentrować się nad swoją działalnością gospodarczą, a sprawy podatkowe i księgowe powierzyć doświadczonemu specjaliście.

Udzielenie pełnomocnictwa doradcy podatkowemu zwalnia z wszelkich kontaktów z urzędami, nawet korespondencja z urzędu skarbowego trafia do kancelarii.

Poczujesz się bezpieczniej, jeśli uświadomisz sobie, że o dobrą kondycję finansową firmy dba osoba legitymująca się nie tylko szeroką wiedzą ekonomiczno-prawną, ale też spełniająca wysokie standardy moralne potwierdzone i ustawicznie weryfikowane przez samorząd zawodowy w oparciu o prawo ustawowe i korporacyjne. 

 

* w opracowaniu wykorzystano materiały FORUM Doradców Podatkowych za jego zgodą